Polska Kronika Filmowa 81/48A

Czym żyje dziś polska wieś? Posiedzenie NSZZ Rolników Indywidualnych. I kolejne zrzeszenie – „Solidarność Chłopska”. Chociaż obie „Solidarności” mają siedziby w tym samym budynku, nie doszło jeszcze do wspólnego zebrania i wspólnej uchwały.