Polska Kronika Filmowa 81/32B

Stacja przeładunkowa w Małaszewiczach. Łódzkie Zakłady Wyrobów Metalowych Wizamet nie nadążają z produkcją żyletek. Życie codzienne pani Genowefy Lech z Otwocka. Zamek Prezydenta RP na Śląsku Cieszyńskim u źródeł Wisły. Atrakcje turystyczne Nowej Zelandii. Występ akrobatów z Tajwanu.