Polska Kronika Filmowa 81/30A

Relacja z IX Nadzwyczajnego Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Referat Komitetu Centralnego wygłosił Stanisław Kania. Przemawiają delegaci krajowi i zaproszeni goście. O stanie państwa mówi Wojciech Jaruzelski. Stanisław Kania zdobywa 1311 głosów i zostaje wybrany I sekretarzem Komitetu Centralnego.