Polska Kronika Filmowa 81/28B

Stocznia Gdańska im. Lenina. Członkowie partii dyskutują przed IX Zjazdem PZPR. Jan Łabęcki został wybrany I sekretarzem Komitetu Zakładowego partii w stoczni i delegatem na zjazd. 9 kwietnia do Gdańska przyjechał Stanisław Kania, by porozmawiać ze stoczniowcami o ich wątpliwościach.