Polska Kronika Filmowa 81/27B

Rolnik Marian Jagiełło ze wsi Oporów to delegat na IX Zjazd Partii z województwa płockiego. Spółdzielnia Produkcyjna Sobota pod Łowiczem. Otwock. Kronika zagląda do Domu Dziecka i Centralnej Szkoły Aktywu Związków Młodzieży. Warszawska kawiarnia. Józef Skrzek w Studiu Polskich Nagrań.