Polska Kronika Filmowa 81/24A

Wydane kroniki poświęcone uzależnieniu od narkotyków. Realizatorzy rozmawiają m.in. z chorymi, którzy sami zgłosili się do Zespołu Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej. Początek lat 80. to narastająca fala narkomanii. Szacunki mówiły, że w 1981 roku w Polsce było 600 tysięcy narkomanów.