Polska Kronika Filmowa 81/23B

Problemy z komunikacją w Lutomiersku. Delegat na Zjazd - Edmund Bączkiewicz. Tadeusz Fredro, autor audycji radiowej „Cztery pory roku”. Turnus dla dzieci wiejskich w Rabce. Aukcja prac ofiarowanych przez artystów ludowych. „Królewna śnieżka” w lubelskim teatrze im. Osterwy.