Polska Kronika Filmowa 81/13B

Problemy ajentów sklepowych. Na Bazarze Różyckiego w Warszawie. Od 6 lat trwa remont Pałacu Raczyńskich w Rogalinie. Nowoczesna pracownia, w której współpracują artyści kowale, plastyk i architekt. Kronika dedykuje piosenkę z Kabaretu Tey Krzysztofowi Teodorowi Teoplitzowi.