Polska Kronika Filmowa 81/07A

Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza. Laureat opowiada o sobie i swojej twórczości. Dyplomy i medale Nobla wręcza król Szwecji Karol XVI Gustaw. Wieczorem tradycyjny bankiet w niebieskiej sali sztokholmskiego ratusza, 1200 gości. Przemawiają laureaci, jako pierwszy Czesław Miłosz.