Polska Kronika Filmowa 80/47A

Przedstawiciele„Solidarności” w hucie Katowice mają swój głos. Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Fatalne warunki lokalowe szpitali na Śląsku. Ceramika artystyczna państwa Niemirowskich. Wystawa rysunków Andrzeja Mleczki. Jan Pietrzak śpiewa „Święte słowa”.