Polska Kronika Filmowa 80/42B

Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu. Studencka jesień. Rdzewieją motocykle w Polmozbycie. Nieudana super obora pod Krosnem. Zamek w Chęcinach. „Odprawa posłów greckich” w reżyserii Jerzego Rakowieckiego z muzyką Jerzego Maksymiuka w lubelskim Teatrze im. Osterwy.