Polska Kronika Filmowa 80/30B

Lekarskie życie w Małym Pułkowie koło Wąbrzeźna. Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu bada ryby. Zespół Przeroślaki zaprosił do siebie kronikę. Przyszli alpiniści ćwiczą w górach Kaukazu. Pocztówka z jednego dnia w Tokio. Choreograf Alberto Mendez ponownie na deskach Teatru Wielkiego.