Polska Kronika Filmowa 80/21A

W Warszawie spotkanie delegatów Układu Warszawskiego. W tegorocznym czynie partyjnym skupiono się m.in. na budowie ważnych tras komunikacyjnych. Spółdzielnia „Kamionka” w Łysej Górze i jej wyroby ze szkła i ceramiki. Mistrzostwa świata w paleniu fajki. Wytwórnia lalek i kukiełek w czechosłowackim Unanovie. Rugby. Francja pokonuję Polskę 42:0.