Polska Kronika Filmowa 79/34B

Kronika poświęcona bogactwu przyrody. Zima. Zwierzęta szukają człowieka i jego pomocy. Karmniki. Szczególnie dbamy o żubry, bo bez naszych starań gatunek ten dawno by wyginął. Wiosna. Podpatrujemy obyczaje płochliwego i ostrożnego łosia. Bobry. Dzięki staraniom przyrodników i służby leśnej mamy ich teraz ponad tysiąc.