Polska Kronika Filmowa 79/23A

Pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. Mieszkańcy Warszawy tłumnie witali pierwszego w historii papieża Polaka. Centrum Zdrowia Dziecka otwarte! Utworzono Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, w domu rodzinnym Józefa Wybickiego. Bogna Hałacz gra Mazurek fis-moll opus 6 nr 2 Chopina w Żelazowej Woli.