Polska Kronika Filmowa 79/10A

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza. Największy aktor polski lat międzywojennych uczynił teatr krwią swojego życia. W 1930 r. objął dyrekcję teatru. Tworzył w Ateneum teatr żywy, aktualny i użyteczny, teatr postępowej myśli społecznej. Zmarł w sierpniu 1945 roku. Dziś Ateneum wypełnia testament ideowy i artystyczny swojego patrona.