Polska Kronika Filmowa 78/30A

Wydanie kroniki zrealizowane wspólnie z kroniką Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Na początek wraz z operatorem niemieckim zwiedzamy Warszawę. Tymczasem nasza ekipa filmuje w NRD. Porównania budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Przykłady współpracy gospodarczej, naukowej i artystycznej.