Polska Kronika Filmowa 77/42B

Cukrownia w Krasnymstawie ma coraz więcej odpadów wydzielających szkodliwy kwas fluorowy. Zarządzanie w łódzkim „Centralu”. Fotografie z warszawskiej wystawy poświęconej 60. rocznicy rewolucji październikowej. Pracownia sopockiego artysty Stanisława Skury. Jesień na Węgrzech i w Jugosławii.