Polska Kronika Filmowa 77/28B

Kronika z Czechosłowacji. Delegacja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przybyła tu z wizytą przyjaźni. Spotkania Edwarda Gierka z Gustavem Husakiem i Józefem Lenartem. Na zakończenie wizyty na Hradczanach podpisano wspólny dokument o dalszym rozwoju i pogłębieniu współpracy między obydwoma krajami.