Polska Kronika Filmowa 77/22B

Zakłady im. Róży Luksemburg. Fabryki zmuszono do odbierania ze sklepów uszkodzonych artykułów i naprawy na własny koszt. Wielkie mycie pomników. Wystawa plakatu francuskiego. NRD, teatr lalkowy. Hodowcy pereł. U wybrzeży Holandii stworzono bezpieczny azyl dla przelotnych ptaków. Popisy młodych strażaków w Rzymie.