Polska Kronika Filmowa 77/02B

Górażdże jest najmłodszą cementownią w Polsce. Nowogród to dziś ośrodek nowoczesnego przemysłu chemicznego. W krainie Inków, w Cuzco. Krakowska Pracownia Konserwacji Zabytków. Ewa Michnik, jedna z niewielu kobiet dyrygentów. Zabawa noworoczna w schronisku na Ornaku. W górach białe szaleństwo.