Polska Kronika Filmowa 76/49A

9 listopada 1976 roku do Moskwy przybyła polska delegacja partyjno-państwowa. Gości z Polski powitali członkowie władz partyjnych i państwowych Związku Radzieckiego. Rozmowy plenarne na Kremlu. Delegacjom przewodniczą Edward Gierek i Leonid Breżniew. Polska delegacja odwiedza Ałma-Atę, Mińsk i Lenino.