Polska Kronika Filmowa 76/40B

Festiwal dziennika „l’Unità” w Neapolu. Konińskie Zagłębie Węglowe dostarcza węgiel do 4 elektrowni. Rozdrobnienie gruntów utrudnia produkcję i wymaga komasacji. Karelia to największy w ZSRR park etnograficzny. Czeska plastyczka Věra Milčinska tworzy tkaniny dekoracyjne. Nowa kolekcja Mody Polskiej.