Polska Kronika Filmowa 76/33A

Migawki z olimpijskiego Montrealu. Susza grozi obniżeniem urodzajów. Zbiory kryształów solnych w pieczarach kopalni w Inowrocławiu. Aktorzy i studenci wystawią „Romea i Julię” na rynku w Zamościu. Kanał Augustowski służy gospodarce leśnej i jest atrakcją turystyczną. Przegląd rozwoju motoryzacji.