Polska Kronika Filmowa 76/32B

Dzień poezji w Polskiej Kronice Filmowej. Wiersze poetów 30-lecia Polski Ludowej: Leopolda Staffa, Władysława Broniewskiego, Tadeusza Borowskiego, Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, Tadeusza Różewicza, Wojciecha Grzegorczyka, Jerzego Harasymowicza, Ernesta Brylla i Krzysztofa Gąsiorowskiego.