Polska Kronika Filmowa 76/19B

Rozpoczął obrady Kongres Młodzieży Polskiej – wśród zebranych delegaci młodego pokolenia. W kongresie uczestniczą delegaci powstałego w przededniu Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Do zgromadzonych przemówił gość, I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek.