Polska Kronika Filmowa 76/15B

Wycieczka z kamerą po Czechosłowacji. Zakład „Wola” zaopatruje Warszawę w mleko i jego przetwory. Gminna spółdzielnia w Janowie Podlaskim rozwija usługi. Twórczość Jana Baranowicza. Muzeum Twórczości Ludowej w Penzie. Na AWF ćwiczy też młodzież. Nadeszła wiosna. Skrzyżowanie piłki wodnej z koszykówką.