Polska Kronika Filmowa 75/52AB

Relacja z VII Zjazdu PZPR ( przeplatana impresjami filmowymi nt. osiągnięć ostatnich lat ). Obrady VII w Sali Kongresowej: przybył Leonid Breżniew i delegacje z 50 krajów; premier Piotr Jaroszewicz: „budujemy rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne”; Edward Gierek kreśli zadania na lata 1976-89.