Polska Kronika Filmowa 75/32B

Helsinski: obrady Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z udziałem przywódców 35 państw, w tym ZSRR, Stanów Zjednoczonych i Polski ( reprezentowanej przez Edwarda Gierka). 31 rocznica Powstania Warszawskiego: oratorium Augustyna Blocha „Pamięci Niepokonanej” . Warszawa’75 ( impresja).