Polska Kronika Filmowa 75/09B

Armia Czerwona ma 30 lat - dba trwanie pokoju w Europie. Sztandarowa inwestycja w budowie: baza paliwowa w Porcie Północnym. Uczniowie z Czarnej Białostockiej i ich wyobrażenia „miasta przyszłości”. Pan na Wawelu - prof. Jerzy Szabłowski. Nagrodzony kabaret „Rzep”. Trening gimnastyka Andrzeja Szajny.