Polska Kronika Filmowa 74/28A

„Z kronik XXX-lecia”:sylwetka Xawerego Dunikowskiego (1875-1964 ). Życie i żniwa w PGR Targoszyn. „Formet i formy. Tu moskiewskie Biuro Informatyczne... Sylwetka Jana Pilarza, czeskiego tłumacza polskiej literatury. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu od zaplecza-„gwiazdy” podczas prób .