Polska Kronika Filmowa 74/25B

Pamięć o partyzantach z Lasów Janowskich i wiec z udziałem premiera Jaroszewicza. Oferta światowej i polskiej nowoczesnej techniki na Targach Poznańskich. Nowy hotel w stolicy Wielkopolski. PGR Mysiadło: nowoczesne szklarnie i dobre nowalijki. Rowery z Rometu. Piosenki radzieckie w Zielonej Górze.