Polska Kronika Filmowa 74/12B

„Z kronik XXX-lecia” : dekret o reformie rolnej i nadawanie ziemi chłopom. Minikowo współpracuje z Akademią Rolniczą. W Gdańsku otwarto nowe lotnisko. Protesty młodzieży z zachodnioniemieckiej lewicy. Indyjskie ciekawostki . „Sen nocy letniej” w Operetce Warszawskiej ( fragment spektaklu).