Polska Kronika Filmowa 73/42A

Obrady Sejmu PRL: debata nad raportem o stanie oświaty i uchwalenie reformy szkolnictwa. Liceum Ogólnokształcące w Trzemesznie łączy szacunek dla tradycji z nowoczesnością. Fotograf Stanisław Syndoman i jego zdjęcia ( m.in z ćwiczeń wojskowych). Ludzie i owce na Kralovej Hali. Chód po zdrowie.