Polska Kronika Filmowa 73/35B

Na budowie elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żary: wszystko idzie jak po maśle. Ale są też inne budowy, których wykonawcy zasługują na kary: Kronika podpowiada kilka adresów. Ośrodek Kultury Polskiej w Berlinie aktywnie krzewi polską kulturę – książki, płyty, pamiątki, koncerty - w NRD.