Polska Kronika Filmowa 73/35A

Polska stała się specjalistką w eksportowej budowie fabryk pod klucz, czego przykładem fabryka kwasu siarkowego pod Magdeburgiem w NRD. Rozwija się polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie medycyny, obejmująca leczenie nowotworów. Cenna inicjatywa: wczasy dla emerytów w ogródkach działkowych.