Polska Kronika Filmowa 73/30B

Premier Wietnamu Pham Van Dong składa wizytę w Warszawie na zaproszenie Piotra Jaroszewicza; poza Warszawą gość odwiedza Śląsk, zainteresowany rozwojem górnictwa. Portugalczycy tłumią ruchy niepodległościowe w koloniach, ale powstańcy z Gwinei Portugalskiej [obecnie Gwinei Bissau] nie ustają, mając wsparcie sąsiadów.