Polska Kronika Filmowa 73/28B

Pogotowie żniwne: do zebrania zboża z 8 mln hektarów, z czego około 25% wymaga kosy. Promocja w Szkole Oficerskiej Milicji w Szczytnie. Akcja „Porządek”, czyli co można znaleźć na zapleczu warszawskich sklepów i restrauraji. W Częstochowie brakuje miejsc noclegowych, więc otworzono hotel „Patria”.