Polska Kronika Filmowa 73/24B

Rewia techniki na XLII Targach Poznańskich, szczególną uwagę zwraca pawilon RWPG. W rejonie Narwi i Biebrzy trwa osuszanie bagien i melioracja gruntów uprawnych [w 1993 utworzono tu Biebrzański Park Narodowy]. Emerytowany nauczyciel z Sosnowca, Julian Grabowiecki, wyróżniony Orderem Uśmiechu.