Polska Kronika Filmowa 73/20A

Leonid Breżniew odwiedza Warszawę, entuzjastycznie witany przez wielotysięczne tłumy, Rozmowy z Edwardem Gierkiem, wymiana wysokich odznaczeń państwowych. III rejs przyjaźni polskich stoczniowców do Leningradu: zwiedzanie miasta, wymiana doświadczeń ze stoczniowcami, wspólny pochód 1-majowy.