Polska Kronika Filmowa 73/15B

Na czele Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej staje Stanisław Ciosek [uczestnik obrad Okrągłego Stołu i ambasador w Moskwie]. Jednocześnie Sejm przyjmuje uchwałę o wychowaniu młodzieży. Wytężone dni Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku. Dobiega końca budowa mostu na Wiśle w Kiezmarku.