Polska Kronika Filmowa 73/07A

W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach, jednych z najstarszych w kraju [powstały w 1862 roku, likwidacja w 2010], pracuje na różnych stanowiskach aż 378 Łapińskich. Utrzymanie czystości wód: problem stulecia. Reforma edukacji obejmuje problem transportu dzieci wiejskich do szkół.