Polska Kronika Filmowa 72/27B

Konferencja partyjna w Szczecinie z udziałem Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza: na co wydatkować 60 mld zł, które Pomorze Zachodnie otrzyma w bieżącej pięciolatce. W regatach samotnych żeglarzy [OSTAR], startujących z Wielkiej Brytanii, biorą udział także Polacy, wśród nich Teresa Remiszewska.