Polska Kronika Filmowa 72/01A

Polska Partia Robotnicza – partia dziejowego przełomu. Mija 30 lat od zawiązania PPR: politycznej reprezentacji polskich komunistów, która rozpoczęła działalność od organizowania ruchu oporu i walki zbrojnej z okupantem. Po wyzwoleniu PPR wzięła czynny udział w reformie rolnej i odbudowie kraju.