Polska Kronika Filmowa 71/49B-50A

VI Zjazd PZPR w pigułce: referat programowy Edwarda Gierka – nowe perspektywy, nowe aspiracje i nowe zadania w klimacie przyjaźni z ZSRR: będziemy spełniać społeczne oczekiwania. Obrady od kulis – kuluary i posiedzenia zespołów. Edward Gierek na zakończenie: dążymy do pomyślniejszego jutra.