Polska Kronika Filmowa 71/48A

Mija rok od VII Plenum KC PZPR, kiedy doszło do zmiany ekipy kierującej. Objęcie stanowisk I sekretarza przez Edwarda Gierka i premiera przez Piotra Jaroszewicza oznacza nowy styl zarządzania, a przede wszystkim wsłuchiwanie się z w głos nie tylko klasy robotniczej, ale całego społeczeństwa.