Polska Kronika Filmowa 71/47A

Uczestnicy Turnieju Młodych Mistrzów Techniki [racjonalizatorów] u premiera Piotra Jaroszewicza. Stanisław Jasiukiewicz jako Adam Mickiewicz w telewizyjnym widowisku Barbary Wachowicz o kobietach w życiu poety. Taszkient pięć lat po trzęsieniu ziemi – nowoczesne miasto, ale ze wschodnim charakterem.