Polska Kronika Filmowa 71/44B

Witany ze wszelkimi honorami Leonid Breżniew odwiedza Paryż i Marsylię na zaproszenie prezydenta Georgesa Pompidou. Krótka wizyta w Moskwie – stale powiększanej i dbającej o mieszkańców. Huta Lenina skończyła 22 lata, ale jej budowa nigdy się nie skończy: tego wymaga wysoki poziom produkcji.