Polska Kronika Filmowa 71/38B

Młodzieżowe brygady dobrej jakości – przykład Do-Ro z Huty im. Lenina. Integracja w ramach RWPG – poszczególne kraje budują i wyposażają fabryki sąsiadów. Wniosek z jesiennych Targów Krajowych: konieczność badań rynku, które usprawnią kontakty między przemysłem i handlem.