Polska Kronika Filmowa 71/36A

V Kongres Techniki Polskiej w Poznaniu: delegatów wita Edward Gierek, który spotyka się także z gośćmi polonijnymi kongresu. Zakład Nowych Technik Nauczania Politechniki Poznańskiej: tu rodzi się szkoła przyszłości. Węgierski emigrant, który służył w Wietnamie, zdezerterował i wrócił do ojczyzny.